< terug naar de website

OSSG

Sensor Consortium Groningen

OSSG Groningen is de werknaam van een consortium van zes Groninger bedrijven dat bezig is in de provincie een (zeer) groot netwerk aan te leggen van aardbevingssensoren. Deze zes bedrijven zijn Medusa, Stabi-alert, Fivelingo, Omnidots, Target Holding en Bevingmeter.

Het doel is een onafhankelijk, objectief meetinstrument te creëren dat zal bestaan uit duizenden sensoren. Een netwerk dat de effecten van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen op de omgeving en bebouwing nauwkeurig en eenduidig in kaart kan brengen.

OSSG Groningen is een “open data platform”. Dat wil zeggen: de gegevens die worden ingewonnen zullen aan iedereen die dat wil, ter beschikking gesteld worden. We willen hiermee de discussies over de effecten van bodembeweging op de bebouwing funderen met harde data. Data die nu alleen in opdracht van de veroorzaker, de NAM wordt ingewonnen door instanties als TNO en het KNMI. Deze data is niet vrij beschikbaar. En daarmee niet controleerbaar is door het publiek, verifieerbaar door de wetenschap of bruikbaar voor het bedrijfsleven. Onze data is dat wel. OSSG Groningen streeft naar het creëren van een actieve community van gebruikers. Voor bewoners, bedrijven en wetenschap.

Ga voor meer informatie naar ossgrid.nl.